Uutiset-näyttösivun murupolku

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutusmäärissä suuria eroja Euroopan maiden välillä

16.10.2013

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutusmäärissä suuria eroja Euroopan maiden välillä

Euroopan lääkevirasto (EMA) on kerännyt tietoja eläinten mikrobilääkkeiden käyttömääristä vuodesta 2010 lähtien. Uudessa vuoden 2011 raportissa mukana on jo 25 maata ja se kattaa 95 % koko Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueen eläintuotannosta. Raportin mukaan erot mikrobilääkkeiden valinnassa ja kulutuksessa ovat Euroopan sisällä huomattavia.

Ero tuotantoeläinten lukumäärään suhteutetussa käytössä oli vuonna 2011 tiettyjen maiden välillä jopa 100-kertainen. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että tuotantoeläinlajien jakauma maiden välillä voi olla hyvin erilainen. Lisäksi neljä maata keräsi kulutustietoja vuonna 2011 ensimmäistä kertaa ja 11 maata on seurannut kulutustietoja vasta muutaman vuoden ajan. Luotettavan perustason selvittämiseen on arvioitu menevän 3-4 vuotta.

Suomessa käytetyimpiä ovat penisilliinit

Tulosten mukaan eläimiä hoidettiin Euroopassa pääasiassa ryhmälääkintään sopivilla valmisteilla (92 %), mutta Suomessa mikrobilääkkeet annettiin eläimille yleisimmin injektioina (58 %). Euroopassa eniten käytettyjä mikrobilääkkeitä ovat tetrasykliinit (37 %), penisilliinit (23 %) ja sulfonamidit (11 %), Suomessa puolestaan penisilliinit (53 %), sulfonamidit (19 %) ja tetrasykliinit (15 %). Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä (3. ja 4. polven kefalosporiinit, fluorokinolonit ja makrolidit) käytetään meillä eläinten lääkinnässä selvästi vähemmän kuin raportin maissa keskimäärin.

Kulutus vähentynyt monissa maissa

Mikrobilääkkeiden kulutuksen yhtenäinen seuranta näyttää jo nyt vaikuttaneen niiden käyttöön Euroopassa. Useissa maissa on aloitettu mikrobilääkkeiden hallittua käyttöä korostavia kampanjoita. Edellisessä raportissa mukana olleista 20 maasta eläinten määrään suhteutettu kulutus väheni 19 maassa (vaihtelu 0,4-28 %). Suomessa kulutus väheni 4 %.

Suomessa mikrobilääkkeitä käytetään eläimillä maltillisesti

Kulutuslukujen seuranta on oleellinen osa arvioitaessa mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä eläinten ja ihmisten välillä. Suomi kuuluu maihin, joissa mikrobilääkkeitä käytetään eläimille maltillisesti. Suomessa suositaan yksilölääkintää ja kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä. Jotta muutoksia käytössä voitaisiin paremmin arvioida, tulisi kulutustietoja tulevaisuudessa saada eläinlajikohtaisesti.

Lue lisää:

Euroopan lääkeviraston raportti mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille 25 maassa vuonna 2011 (ESVAC 3. raportti, pdf)

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, Fimea, p. 029 522 3354

Martti Nevalainen, eläinlääkäri, Fimea, p. 029 522 3411

Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]

Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 489 3352,

sähköposti on muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike