Lääkepolitiikka ja lääkeinformaatio

Lääkepolitiikka ja lääkeinformaatio

Tieteelliset julkaisut

Uljas K, Hämeen-Anttila K, Honkoila E, Laaksonen R. Perceived development needs for medicines information services in university hospital pharmacies. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy 6 (2022) 100140

Polón O, Siitonen P, Alastalo N, Hämeen-Anttila K. Itsehoitoneuvonnan toteutuminen apteekeissa – kyselytutkimus apteekin asiakkaille. Dosis 2022; 38:34–51

Laine E, Siitonen P, Alastalo N, Hämeen-Anttila K. Itsehoitovalmisteen valintaan yhteydessä olevat tekijät – kyselytutkimus apteekin asiakkaille. Dosis 2022; 389:52–73

Sipilä R, Hämeen-Anttila K, Komulainen J. Potilaiden osallisuuden hyödyt ja edellytykset hoitosuositusten laatimisessa – laadullinen tutkimus. Suomen Lääkärilehti 2021 (painossa)

Hämeen-Anttila K, Mononen N, Kiviranta P, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M. Ensimmäisen lääkeinformaatiostrategian (2021–2020) merkitys kansallisesti – saavutettiinko tavoitteet? Farmaseuttinen aikakauskirja Dosis 2021;3: 302–323

Tolonen HM, Falck J, Kurki P, Ruokoniemi P, Hämeen-Anttila K, Shermock KM, Airaksinen M. Is there any research evidence beyond surveys and opinion polls on automatic substitution of biological medicines? A systematic review. BioDrugs 2021; 35(5):547-561

Jyrkkä J, Heikkilä R. Farmasian opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentuminen - ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden reflektioiden sisällönanalyysi. Dosis 2020; 36:498-508

Mononen N, Pohjanoksa-Mäntylä M, Airaksinen MSA, Hämeen-Anttila K. How far are we from a medication use process aiming at well-informed adherent patients with long-term medications in Finland? Qualitative study. BMJ Open 2020;10:e036526

Sarnola K, Merikoski M, Jyrkkä J, Hämeen-Anttila K. Physicians’ perceptions of the uptake of biosimilars: a systematic review. BMJ Open 2020; 10:e034183

Tolonen H. Airaksinen M, Ruokoniemi P, Hämeen-Anttila K, Shermock KM, Kurki P. Medication safety risks to be managed in national implementation of automatic substitution of biological medicines - a qualitative study. BMJ Open 2019;9:e032892

Mononen N, Airaksinen MSA, Hämeen-Anttila K, Helakorpi S, Pohjanoksa-Mäntylä M. Trends in the receipt of medicines information among Finnish adults in 1999–2014: a nationwide repeated cross-sectional survey. BMJ Open 2019; 9:e026377

Kärkkäinen S, Hartikainen-Ahia A, Elorinne A-L, Hokkanen J, Hämeen-Anttila K. Adolescents’ learning and experiences of solving the need for dietary supplementation through socioscientific issue (SSI) method. Health Education 2019;119(2):165–176

Aarnio E, Huupponen R, Hämeen-Anttila K, Merikoski M, Puhakka J, Korhonen MJ. Physicians’ views on patient participation in choice of oral anticoagulants in atrial fibrillation – a qualitative study. Basi Clin Pharmacol Toxicol 2019;124:416–422

Siirola V, Merikoski M, Vainio K, Sarnola K, Hämeen-Anttila K. Diabeetikoiden näkemyksiä ja tiedontarpeita biosimilaari-insuliineista. Dosis 2019;1:42–56

Mononen N, Järvinen R, Hämeen-Anttila K, Airaksinen M, Bonhomme C, Kleme J, Pohjanoksa-Mäntylä M. A national approach to medicines information research: A systematic review. Research in Social and Administrative Pharmacy 2018;14(12):1106-1124

Kainulainen M, Vainio K, Tanskanen P, Hämeen-Anttila K. Yhteistyö apteekkien ja koulujen välillä – kokemuksia farmasian opiskelijoiden toteuttamasta lääkekasvatuksesta osana apteekkiharjoittelua vuosina 2014–2016. Dosis 2018;3:188–209

Cordina M, Hämeen-Anttila K, Lauri J, Tabone S, Enlund H. Health and medication literacy and the desire to participate in pharmacotherapy decision making – comparison of two countries. Res Soc Adm Pharm 2018;14:817–823

Hämeen-Anttila K, Pietilä K, Pylkkänen L, Pohjanoksa-Mäntylä M. Internet as a source of medicines information (MI) among frequent internet users. Res Soc Adm Pharm 2018; 14(8):758–764

Aarnio E, Merikoski M, Helin-Salmivaara A, Huupponen R, Hämeen-Anttila K, Ilomäki J, Kastarinen H, Puhakka J, Korhonen MJ. Hinta ohjaa oraalisen antikoagulaatiohoidon valintaa eteisvärinässä. Suom Lääkäril 2017; 72(34):1792–1795

Hokkanen J, Elorinne A-L, Hämeen-Anttila K, Keinonen T. Medicines education at home – a case study in Finland. Health Educ J 2017; 76(8):986–999

Kärkkäinen S, Keinonen T, Hartikainen-Ahia A, Vainio K, Hämeen-Anttila K. An internet-based medicine education intervention: fourth graders’ perspectives. Educ Sci 7, 46, 2017 (doi:10.3390/educsci7020046)

Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Kärkkäinen S, Vainio K. Medication management in comprehensive schools in Finland –teachers’ perceptions. International J Pharm Pract 2016;24:349–357

Siitonen P, Kärkkäinen S, Hämeen-Anttila K, Vainio K. Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaissairauksista ja lääkkeistä koulussa. Kasvatus 2016;2:160–167

Siitonen P, Vainio K, Kiviniemi V, Keinonen T, Hämeen-Anttila K. Association between beliefs about medicines and teaching medicine education – a survey among Finnish comprehensive school teachers. Health Educ J 2015; 74(3):312–325

Keinonen T, Vainio K, Härkönen N, Linden J, Hämeen-Anttila K. Neljäsluokkalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä – laadullinen tutkimus koulujen lääkekasvatuksen kehittämiseksi. Dosis 2015; 1:25–35

Hämeen-Anttila K, Nordeng H, Kokki E, Jyrkkä J, Lupattelli A, Vainio K, Enlund H. Factors associated with the need for information about medicines among pregnant women – a multinational internet-based survey. Res Soc Adm Pharm 2015; 11:297-302

Siitonen P, Vainio K, Kiviniemi V, Keinonen T, Hämeen-Anttila K. Association between beliefs about medicines and teaching medicine education – a survey among Finnish comprehensive school teachers. Health Educ J 2015; 74:312-25

Hämeen-Anttila K, Nordeng H, Kokki E, Jyrkkä J, Lupattelli A, Vainio K, Enlund H. Multiple information sources and consequences of conflicting information about medicine use during pregnancy - A multinational Internet-based survey. J Med Internet Res 2014; 16:e60

Hämeen-Anttila K, Mäntylä A, Jyrkkä J, Enlund H. Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä. Saatavuus, riskit ja tiedon saanti. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2014

Hämeen-Anttila K, Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä. Lääketiedon tarpeet ja lähteet - väestökysely lääkkeiden käyttäjille. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014

Kärkkäinen S, Hämeen-Anttila K, Vainio K, Keinonen T. Teacher education as promoter of health: teacher students’ perceptions about the medicine education and teacher’s role in medicine education. Problems in Education in the 21st Century 2014; 58: 82

Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Keinonen T, Vainio K. Medicine education as a part of health education–the implementation in Finnish comprehensive schools. Int J Health Promo Educ 2014; 52; 90–104

Hämeen-Anttila K, Jyrkkä J, Enlund H, Nordeng H, Lupattelli A, Kokki E. Medicines information needs during pregnancy – A multinational comparison. BMJ Open 2013;3:e002594

Hämeen-Anttila K, Luhtanen S, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M. Developing a national medicines information strategy in Finland – A stakeholders’ perspective on the strengths, challenges and opportunities in medicines information. Health Policy 2013; 111:200-5

Järvinen R, Enlund H, Airaksinen M, Kleme J, Mononen N, Hämeen-Anttila K. Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2013

Sinnemäki J, Sihvo S, Isojärvi J, Blom M, Airaksinen M, Mäntylä A. Automated dose dispensing service for primary healthcare patients – A systematic review. Syst Rev 2013; 2:1

Holappa M, Ahonen R, Vainio K, Hämeen-Anttila K. Information sources used by parents to learn about medications they are giving their children. Res Soc Adm Pharm 2012; 8:579-84

Hämeen-Anttila K, Luhtanen S, Pohjanoksa-Mäntylä M. Stakeholders’ perspective on opportunities and challenges of medicines information to consumers in Finland. Dosis 2012; 28:188–98