Lääkkeiden toimittaminen apteekista

Sisältösivu UKK Lääkkeiden toimittaminen apteekista

Apteekissa voi lääkkeiden toimittamisen yhteydessä tulla esiin tilanteita, joissa esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus lääkkeen määräämiseen herättää kysymyksiä. Täältä löydät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yhteistyössä kokoamia hyviä käytänteitä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia tällaisia tilanteita varten.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (jäljempänä Fimea) on apteekkien lupa- ja valvontaviranomainen. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa apteekkien toimilupien myöntäminen ja apteekkien toiminnan valvonta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä Valvira) on terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden valtakunnallinen ohjaus ja valvonta. Lisäksi aluehallintovirastot valvovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lääkkeen määräämisen ja toimittamisen tulee muodostaa lääkkeen käyttäjän, lääkkeen määrääjän, apteekin ja muun terveydenhuollon kannalta turvallinen ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Apteekista lääkkeitä toimitettaessa on varmistuttava siitä, että toimitettavaa lääkevalmistetta koskevat ohjeet, määräykset ja lääkkeen toimittamiseen liittyvät myyntiluvan ehdot on otettu huomioon. Apteekin on varmistettava lääkemääräyksen ja muiden lääkemääräyksen toimittamiseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakirjojen oikeellisuuteen toimitettaessa väärinkäyttöön soveltuvaa lääkevalmistetta. (Viite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016).