Translating influenza vaccines in Finland

Naming influenza vaccines

Influenza vaccines: annual strain variations, translations for Finland

To Marketing Authorisation Holders of Influenza Vaccines

To facilitate fluent Finnish translations of virus names in annual strain variations see instructions below. Example for virus strains used for egg-based inactivated vaccines is given.

The guidance follows the Explanatory note on the withdrawal of the Note for guidance on harmonisation of requirements for influenza Vaccines and of the core SmPC/PL for inactivated seasonal influenza vaccines and BWP Ad-hoc Influenza Working Group EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition.

Influenssarokotetaulukko

TEMPLATE – TEMPLAATTI

Outer/immediate packaging – Ulkopakkaus – Ytterförpackning

English

Englanti

WHO recommended strains for 20XX/20XX season (northern hemisphere)

For example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like virus

Finnish

Suomi

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 20XX/20XX (pohjoinen pallonpuolisko):

Ensisijainen kirjoitusasu: Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus

Toissijainen kirjoitusasu: X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus

Ensisijaisella kirjoitusasulla vältetään suomen kielen yhdyssanaongelmat, mukaan lukien yhdysviivaongelmat.

Huomio! Maiden tai kaupunkien nimiä ei suomenneta, koska ne ovat tässä yhteydessä virusten nimikoodeja.

Swedish

Ruotsi

WHOs rekommenderade stammar för säsongen 20XX/20XX (norra halvklotet):

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam

Summary of Product Characteristics and Package Leaflet – Valmisteyhteenveto ja Pakkausseloste – Produktresume och Bipacksedeln

English

Englanti

Template for season 20XX/20XX:

WHO/EU recommended strains followed by actual strains, for example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like strain (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

This vaccine complies with the World Health Organization (WHO) recommendations (northern hemisphere) and EU recommendation for the 20XX/20XX season.

Finnish

Suomi

Templaatti kaudelle 20XX/20XX:

Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

tai

X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 20XX/20XX.

Swedish

Ruotsi

Templat för säsongen 20XX/20XX:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 20XX/20XX.