Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Fimea pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Fimea.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Verkkosivun saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana. 

Ei-saavutettava sisältö


Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

A.    Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Visuaalisuus

 • Joitakin sivuston linkeistä on hankala erottaa leipätekstistä (WCAG 1.4.1).
 • Sivustolla on tekstiä ja graafisia elementtejä, joiden värikontrastit ovat puutteelliset (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Sivustolla on kuvia, joilta puuttuu kuvaava tekstivastine, tai tekstivastine on puutteellinen (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3).
 • Sivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia ja kuvaajia, joiden tekstivastine ei välitä kaikkea kuvan tai kuvaajan sisältämää tietoa (WCAG 1.1.1, 1.4.5, 2.3.5).
 • Sivustolla on kuvituskuvia, joilla on tarpeettomasti tekstivastineet (WCAG 1.1.1).

Rakenne

 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joilla ei ole kuvaavaa tekstivastinetta (WCAG 1.1.1, 2.4.4).
 • Sivustolla on taulukoita joiden sarake- ja/tai riviotsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein (WCAG 1.3.1).
 • Navigaation yläkategorioiden tila (auki/kiinni) on merkitty ohjelmallisesti virheellisesti (WCAG 1.3.1).
 • Sivustolla on haitarielementtejä, joihin on merkitty ohjelmallisesti avautuvaksi valikko, vaikka näin ei ole (WCAG 1.3.1).
 • Sisältösivuilla on visuaalisesti korostettuja tekstialueita, joita ei ole korostettu ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1)
 • Sivustolla on navigaatioelementtejä, joiden ohjelmallisessa nimeämisessä on puutteita (WCAG 2.4.6).
 • Pienellä näyttökoolla osa pitkistä otsikoista ei mahdu näytölle (WCAG 1.4.10).
 • HTML-koodin laadussa on joitakin puutteita (WCAG 4.1.1).

Elementtikohtaiset puutteet

 • Seuraavat elementit eivät ole täysin saavutettavia:
  • Videot: Jotkin videot eivät ole täysin saavutettavia (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5).
  • ATC-luokitus: Taulukko ei ole näppäimistökäytettävä, kaikkia elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein ja linkit eivät ole kuvaavia (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 2.4.4).
  • Lomakkeen alasvetovalikko: Valittua vaihtoehtoa ei lueta ruudunlukijalle (WCAG 4.1.2).
  • Päähaku: Sivun välilehdet on toteutettu painikkeina välilehtien sijaan (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
  • Lääkehaku: Taulukon lisätieto-osio ja järjestäminen eivät ole näppäimistökäytettäviä, joitakin elementtejä ja elementtien tilaa ei ole merkitty ohjelmallisesti, sisältö ei aina pysy luettavana tekstin välistyksiä muutettaessa, lisätieto-osio on sijoitettu taulukon kahteen ensimmäiseen sarakkeeseen, joiltakin visuaalisilta elementeiltä puuttuu tekstivastineet ja haku päivittyy automaattisesti, mutta tulosten päivittymistä ei kerrota ruudunlukijalle (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 1.4.12, 1.1.1).
  • Saatavuushäiriöt-haku: Taulukon lisätieto-osio ja järjestäminen eivät ole näppäimistökäytettäviä, joitakin elementtejä tai elementtien tilaa ja tarkoitusta ei ole merkitty ohjelmallisesti, joiltakin visuaalisilta elementeiltä puuttuu tekstivastinee ja haku päivittyy automaattisesti mutta tulosten päivittymistä ei kerrota ruudunlukijalle (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 4.1.3, 3.3.2). 
  • Erityislupahaku: Käyttöliittymä ei ole saavutettava. Erityislupaprosessin sähköistys on valmisteilla. Hausta tehdään saavutettava prosessin osana.

Tiedostot

Sivustolta löytyy PDF-tiedostoja, joiden saavutettavuus on puutteellinen.

Mobiilikäyttöliitymä

 • Pienillä näyttökoilla kaikki pitkät otsikot eivät välttämättä mahdu tekstialueelle (WCAG 1.4.10).
 • Etusivulla on alasvetovalikoita jotka on ohjelmallisesti toteutettu painikkeina (WCAG 1.3.1).
 • Saatavuushäiriöt-haun järjestysvalitsimen valintapainikkeet eivät ole ohjelmallisesti yhteen ryhmiteltyjä, “Näytä kaikki tiedot”- painike ole näppäimistökäytettävä, RSS-painikkeen kohdistusjärjestys on epälooginen (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3).
 • Lääkehaun tulosten painikkeet ja linkit eivät ole näppäimistökäytettäviä (WCAG 2.1.1.).
 • Saatavuushäiriöt-haun ja Lääkehaun vihjetekstit eivät ole näppäimistökäytettäviä (WCAG 2.1.2).

Ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia

Verkkosivuilla ennen 23.8.2018 julkaistuihin toimisto-ohjelmistojen tiedostomuotoihin ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. 

Verkkosivuilla oleviin, ennen 23.9.2019 arkistoituihin sisältöihin, joita ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa, ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Kohtuuton rasite

Lääkehaku sisältää pdf-tiedostoina lääkkeiden pakkausselosteita ja valmisteyhteenvetoja, jotka eivät ole saavutettavia. Ennen 23.8.2018 julkaistuihin ei sovelleta saavuttavuusvaatimuksia. Muiden muuttaminen niiden lukumäärän (tuhansia) johdosta ei ollut mahdollista ennen 23.9.2020. Meneillään on EU-hanke näiden materiaalien sähköistämistä, missä yhteydessä materiaalit muutetaan saavutettaviksi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.11.2023.  

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä Fimean kirjaamoon joko sähköpostilla, postitse tai soittamalla.

Yhteystiedot:

[email protected]
PL 55, 00034 FIMEA
Puh. vaihde 029 522 3341 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. 
Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000