Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosti (RATTI)

RATTI-tutkimusverkoston tavoitteena on:

  • Tiedon välittäminen ja monitieteisen yhteistyön lisääminen rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeissa
  • Tutkimuksen ja kehittämisen nivominen sote-alueiden toiminnaksi
  • Uusien tietovarantojen ja olemassa olevien aineistojen tehokkaampi hyödyntäminen
  • Tutkimusrahoituksen ja tutkimusmenetelmäosaamisen edistäminen

Fimea koordinoi tutkimusverkostoa, joka toimii mm. seuraavin tavoin:

  • Tutkimusseminaarit ja alueelliset verkostoitumistilaisuudet
  • Yhteinen keskustelu- ja tiedonvälittämiskanava LinkedIN:ssä
  • 3–4 kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje (tilaa uutiskirje)

Verkoston toiminta perustuu Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan. Tutkimusstrategia laadittiin osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja se julkaistiin yhdessä muiden toimeenpano-ohjelmassa laadittujen raporttien kanssa.

Verkoston toiminnan keskiössä on tutkimusedellytysten parantaminen rationaalisen lääkehoidon tutkimusalueella.

Verkosto on avoin kaikille. Tilaamalla uutiskirjeen ja liittymällä LinkedIn-kanavalle saat informaatiota verkoston toiminnasta. Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste muodostuvasta Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto -rekisteristä löytyy Fimean verkkosivulta.

Tutustu potilaan osallistumisen tarkastuslistaan

Tarkastuslistan ja sen liitekuvien tarkoituksena on rohkaista tutkijoita kehittämään pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, ja antaa konkreettisia vinkkejä siitä, missä tutkimuksen eri vaiheissa potilasnäkökulma kannattaa huomioida. Tavoitteena on vahvistaa potilaiden osallisuutta rationaalisen lääkehoidon, lääkeinformaation ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksissa ja näin lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta.

Lue lisää Fimean verkkouutisesta "Rationaalisen lääkehoidon tutkija – tutustu potilaan osallistumisen tarkastuslistaan" (4.5.2023)

Ladattavat logot

  • Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto -logo (jpg-zip)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston (RATTI) logo.

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston yhteyshenkilöitä

Lisätietoja:

Leena Saastamoinen, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3659

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]