Lääkkeiden velvoitevarastointi

Kansalaisen lääketieto - velvoitevarastointi

Velvoitevarastointilain ja -asetuksen tarkoituksena on turvata elintärkeiden lääkkeiden saatavuutta ja mahdollisuuksia käyttöön tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia.

Lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat lakisääteisesti velvoitettuja ylläpitämään lääkevarastoa poikkeusolojen varalle. Muun muassa lääketehtaat ja maahantuojat voivat käyttää tätä varastoa vain erityisin perusteluin esimerkiksi saatavuushäiriöissä ainoastaan Fimean tai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän luvan turvin.

Varastoitavat lääkkeet määräytyvät sekä lain että valtioneuvoston asetuksen lääkkeiden velvoitevarastoinnista perusteella. Muutokset varastoitaviin lääkeaineisiin tai lääkeryhmiin edellyttävät siksi muutosta lainsäädäntöön. Fimea vahvistaa vuosittain nimikkeittäin ne valmisteet, jotka kuuluvat velvoitevarastoinnin piiriin.

Lue lisää velvoitevarastoinnista:

Velvoitevarastointi