Varoajat ja MRL-arvot

Varoajat ja MRL-arvot

Tuotantoeläimille saa Suomessa käyttää vain sellaisia lääkevalmisteita, jotka sisältävät tuotantoeläinkäyttöön hyväksyttyjä lääkeaineita (MMMa 17/14, pdf). Tämän edellytyksenä on lääkeaineen ja lääkevalmisteen jäämien turvallisuuden arvioiminen. Arviointi tehdään kahdessa vaiheessa. Lääkeainekohtaisen jäämien enimmäismäärän (maximum residue limit, MRL-arvo) arvioi Euroopan lääkeviraston (EMA) eläinlääkekomitea (CVMP). Lääkevalmistekohtainen varoaika arvioidaan myyntiluvan myöntämisen yhteydessä.

’Tuotantoeläimillä’ tarkoitetaan eläimiä, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan tai kerätään elintarvikkeiden tuottamiseksi.

Tuotantoeläimiä ovat esimerkiksi nautaeläimet, siat, lampaat, vuohet, siipikarja sekä hevoset, viljeltävät kalat ja hunajan tuotantoon käytettävät mehiläiset sekä porot.

Kielletyt lääkeaineet

Tiettyjen lääkeaineiden käyttöä tuotantoeläimille on Euroopan unionissa rajoitettu, osan käyttö on kielletty kokonaan. EU:ssa kielletyt lääkeaineet on luetteloitu valtioneuvoston asetuksessa 1054/2014 eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (pdf, muutoksineen).

Eläinlääkkeet / Varoajat ja MRL-arvot (Lisätietoja)

Lisätietoja

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, eläinlääkäri, puh. 0295223354