Kudoslaitosten valvonta

Kudoslaitosten valvonta

Kudoslaitoksella tarkoitetaan kudospankkia, sairaalan yksikköä tai muuta laitosta, jossa ihmiskudoksia ja -soluja hankitaan, käsitellään, säilötään, säilytetään tai jaellaan. Kudoslaitoksia ovat esimerkiksi hedelmöityshoitoklinikat, kantasoluhoitoja tarjoavat yksiköt ja kantasolulaboratoriot sekä erilaiset kudospankit kuten luupankit.

Fimea ohjaa ja valvoo kudoslaitosten toimintaa Suomessa sekä osallistuu kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön. Fimea myöntää hakemuksesta kudoslaitokselle toimiluvan ja ylläpitää toimiluvan saaneista kudoslaitoksista kudoslaitosrekisteriä. Fimea tarkastaa toimiluvan saaneet kudoslaitokset säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein. Fimea antaa pyynnöstä ohjausta ja neuvontaa kudoslaitosten toimintaa koskevien säädösten soveltamisesta.

Lisätietoa kudoslaitoksia koskevista asioista löytyy seuraavilta alasivuilta:

Ajankohtaista

Ihmisperäisten siirteiden käytön valvonta Fimeassa vuonna 2022 (pdf)

Kudoslaitosten valvonta, lisätietojen antajat

Lisätietoja antaa:

  • Tähtiharju Sari, ylitarkastaja, puh. 0295223265
  • Vaskunlahti Anne, jaostopäällikkö, puh. 0295223249
  • Puomila Anu, ylitarkastaja, puh. 0295223242
  • Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]