Julkaisuaikataulu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon julkaisuaikataulu v. 2024

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelon viimeistään 45 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa sekä lääketason luettelona (pdf-muodossa) että tietokantaan ladattavassa muodossa pakkaustason tiedot (ascii). Tiedoston kokoaminen aloitetaan noin viisi päivää ennen sen julkaisemista. Kokoamisvaiheen aikana myönnettyjä myyntilupia ei enää lisätä tiedostoon. Tietokantaan ladattava tiedosto päivitetään luettelon julkaisemisen jälkeen myyntiluvan haltijoilta saadun tiedon mukaan ja julkaistaan uudelleen 38 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa.

Voimassaolojakso Fimea julkaisee luettelon viimeistään 45 kalenteripäivää ennen Myyntiluvan haltijoilta kaupanolon tarkistukset ja korjaukset viimeistään Päivitetty ladattava tiedosto (38 pv)
1.4.–30.6.2024 15.2.2024 22.2.2024 23.2.2024
1.7.–30.9.2024 16.5.2024 23.5.2024 24.5.2024
1.10.–31.12.2024 16.8.2024 23.8.2024 26.8.2024
1.1.–31.3.2025 15.11.2024 22.11.2024 25.11.2024

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää myyntiluvan haltijoita tarkastamaan omat valmisteensa ja niiden kaupanolotiedot aina lääkevaihtoluettelon julkaisemisen jälkeen ja ilmoittamaan mahdolliset korjaukset/täydennykset viimeistään oheisessa taulukossa mainittuina päivinä. Ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fimean verkkosivuilta.