Policy Brief - päätöksenteon tueksi

Policy Brief esittelytekstin johdanto-osa

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto tarjoaa tutkijoiden käyttöön Policy Brief -lomakepohjan. Policy Briefit esittelevät rationaalisen lääkehoidon tutkijoiden tutkimustuloksia. Policy Briefit on tarkoitettu päätöksenteon tueksi. Fimea tarjoaa julkaisualustan lomakepohjalle laadittujen Policy Briefien julkaisemista varten.

Voit tiedottaa myös alkamassa olevasta tutkimuksesta erillisellä Tiedote-lomakepohjalla. Ohjeet Tiedote-lomakepohjan käyttöön ovat samat kuin Policy Brief -lomakepohjalla.

Tiedotteet

2022 Tiedotteet alkavista tutkimuksista

Policy Brief -esittelyteksti

Vastuu Policy Briefien sisällöstä ja saavutettavuudesta on tutkijoilla

Policy Brief on tutkijoiden laatima. Vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat tutkijoille. Lisäksi tutkijat vastaavat Policy Briefin saavutettavaksi muotoilusta. Julkisena toimijana Fimeaa sitoo saavutettavuusdirektiivi, joten vain saavutettavaksi muotoillut Policy Briefit julkaistaan.

Rationaalisen lääkehoidon-tutkimusverkosto ja Fimea eivät vastaa yksittäisten Policy Briefien sisällöstä. Policy Briefeissä esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Fimean näkemyksiä.

Ohjeet Policy Briefin laatimiseen

Ohje Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston Policy Brief-lomakepohjan käyttöön (pdf)

Policy Brief -lomakepohja (suomeksi, docx)

Policy Brief -lomakepohja (på svenska, docx)

Tiedote-lomakepohja (suomeksi, docx)

Lue lisää

Ohjeet saavutettavan tiedoston laatimiseen ja lisätietoja saavutettavuudesta (saavutettavasti.fi)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston LinkedIn-ryhmä

Tilaa Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston (RATTI) uutiskirje

Lisätietoja

Leena Saastamoinen, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3659

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]