Mikä varoaika on?

Mikä varoaika on?

Varoajalla tarkoitetaan viimeisestä lääkkeen antamisesta laskettua vähimmäisaikaa, jonka kuluessa teurastetun eläimen lihaa tai muita eläimestä saatuja tuotteita ei saa luovuttaa elintarvikkeena käytettäväksi.

Esim. jos lehmän utaretulehdusta hoidetaan lääkkeellä, jonka varoaika maidolle on 6 vrk, maitoa saa lähettää meijeriin aikaisintaan 7. päivänä viimeisen lääkkeen annon jälkeen.

Varoajoilla pyritään takaamaan, ettei elintarvikkeissa ole lääkeaineiden jäämiä yli sallittujen pitoisuuksien (jäämien enimmäismäärä eli ns. MRL-arvo). Varoaika on lääkevalmiste-, eläinlaji- ja elintarvikekohtainen.

Lääkkeillä on siis varoaikoja lihalle, kalalle, munille, maidolle ja hunajalle.

Varoajat määritetään käyttämällä tietoja lääkeaineen käyttäytymisestä eläimen elimistössä. Lääkevalmisteella tehtyjen jäämätutkimusten tuloksia verrataan lääkeaineen jäämien enimmäismäärään. Varoaika asetetaan sellaiseksi, että sen kuluessa lääkeaineen jäämät eläimen kudoksissa ovat laskeneet alle sallittujen pitoisuuksien.

Eläinlääkkeet, MRL varoajat

Eläinlääkkeet, MRL varoajat lomakkeet