Erityisluvat

Erityisluvat

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden käyttö on potilaan lääkehoidossa aina ensisijainen vaihtoehto.  Fimea voi kuitenkin erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole Suomessa myyntilupaa. Erityislupa myönnetään tilanne- ja tapauskohtaista kokonaisharkintaa käyttäen korkeintaan vuodeksi.

Lääkeasetuksessa (693/1987) erityislupakäytäntö on rajattu sellaisiin poikkeustapauksiin, joissa mikään muu hoito ei tule kysymykseen tai ei anna toivottua tulosta. Fimean myöntämällä erityisluvalla turvataan potilaan lääkehoitoa poikkeustapauksessa.

Erityislupa voidaan myöntää muun muassa apteekille, sivuapteekille, sairaala-apteekille, lääketukkukaupalle ja lääketehtaalle.

Erityislupaa edellyttäviä lääkevalmisteita voidaan määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen (1088/2010) mukaisesti.

  • Potilaskohtaisten erityislupien kohdalla sähköisen lääkemääräyksen käyttö ei toistaiseksi ole mahdollista. Potilaskohtainen erityislupa on lääkemääräyskohtainen. Erityislupaan liittyvä kirjallisesti laadittu lääkemääräys voi olla vuoden voimassa ja erityislupahakemuksen liitteenä toimitetaan kopio lääkemääräyksestä Fimealle.
  • Erityislupa voidaan myöntää laitoskohtaisena, jolloin yhtä lupaa kohden voi olla useita lääkkeen käyttäjiä eikä käyttäjiä tarvitse yksilöidä. Laitoskohtaista erityislupaa hakiessa ei Fimealle tarvitse hakemuksen liitteeksi toimittaa lääketilausta tai lääkemääräystä, vaan se jää kulutukseen luovuttajan käyttöön.
  • Erityislupa voidaan myöntää myös yksittäiselle lääkärille ammatin harjoittamiseen (pro auctore), jolloin erityislupahakemuksen liitteenä toimitetaan sitä vastaava pro auctore -lääkemääräys.
  • Jos lääkevalmisteella on lääkeasetuksen (693/1987) 10 f §:n mukainen Fimean aloitteesta myönnettävä määräaikainen erityislupa, lääkemääräys on itsessään riittävä eikä erityislupahakemusta perusteluineen tarvita. Sähköinen lääkemääräys on mahdollinen määräaikaisella erityisluvalla oleville valmisteille. Lääkemääräys voi olla vuoden voimassa.

Fimean myöntämä erityislupa ei ole kannanotto hoidon tarpeellisuudesta tai lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta. Vastuu on hoitavalla lääkärillä.

Lisätietoja:

[email protected]

Erityislupauutisia

Fimea uudistaa erityislupapäätösten toimittamista 

Fimea uudistaa erityislupapäätösten toimittamista  15.5.2023 Fimean uudistaa erityislupapäätösten (hallintopäätös) toimittamista sähköisesti turvapostilla...

Eläimille tarkoitetut määräaikaiset erityisluvat uudistettu

Eläimille tarkoitetut määräaikaiset erityisluvat uudistettu 9.3.2023 Määräaikaiset erityisluvat eläimille käytettäville farmaseuttisille ja immunologisille...

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on julkaistu

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on julkaistu 3.3.2023 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on...

Rivatril – valmisteiden saatavuushäiriö jatkuu – määräaikaisille erityisluville jatkoa (päivitetty 2.3.2023)

Rivatril – valmisteiden saatavuushäiriö jatkuu – määräaikaisille erityisluville jatkoa (päivitetty 2.3.2023) 16.2.2023 Myyntiluvallisen Rivatril-lääkevalmisteen...

Fimea.fi päivittyy 20.12.

Fimea.fi päivittyy 20.12. 19.12.2022 Fimea.fi visuaalinen ilme päivitetään tiistaina 20.12. Päivityksen aikana sivustolla voi esiintyä hitautta ja visuaalisia...