Eläinlääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset

Haittavaikutukset

Ennen myyntiluvan myöntämistä lääkeyritys on esittänyt tekemänsä turvallisuustutkimukset, jotka viranomainen on arvioinut ja joiden perusteella merkittävät haitat kirjataan valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen Fimea valvoo eläinlääkkeiden turvallisuutta mm. seuraamalla käytön yhteydessä todettuja haittatapahtumia niistä tehtyjen haittavaikutusilmoitusten avulla.

On tärkeää, että epäillyt haittavaikutukset ilmoitetaan.

Fimea analysoi kaikki ilmoitetut tapaukset ja pitää yllä rekisteriä eläinlääkkeiden haittavaikutuksista. Haittavaikutusseurannan tietojen perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa lääkkeen valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta tai rajoittaa lääkkeen käyttöä.

Haittavaikutuksesta ilmoittaminen

Haittavaikutuksista voivat ilmoittaa eläinlääkäreiden ja apteekkien lisäksi myös kaikki kansalaiset. 

Haittavaikutusilmoitus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen lomakkeen käyttö vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen. Lisätietoja tunnistautumisesta on löydettävissä Suomi.fi-verkkosivuilta. Lomakkeen etusivulla valitaan, ilmoitetaanko ihmisen käyttämään lääkkeeseen vai eläinten lääkitsemiseen liittyvästä haittavaikutuksesta.

Sähköinen haittavaikutusilmoituslomake

Ilmoituksen voi tehdä myös täyttämällä eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus -lomake ja lähettämällä se joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Tarvittaessa Fimeasta voi tilata lomakkeita palautuskuorineen.

Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus -lomake (dot)

Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus -lomake (pdf)

Tietoja ilmoittamisesta löytyy myös Fimean ohjeesta 1/2014 Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen.

Eläinlääkkeet / Eläinlääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset / Lisätietoja

Lisätietoja

  • Kumpulainen Jonna, eläinlääkäri, puh. 0295223367