Määritelmät

Määritelmät

Lääkevalmiste (Lääkelaki (395/1987) 3 §)

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeitä valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Esimerkki: asetyylisalisyylihappoa sisältävä kipulääke.

Terveydenhuollon laite tai -tarvike (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 5 §)

Suomessa saa tuoda markkinoille ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Useimmissa tapauksissa vaatimustenmukaisuus, turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky osoitetaan laitteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

FIMEAn tehtävänä on valvoa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallista käyttöä. (1.1.2020 alkaen)

Esimerkki: kertakäyttöiset tutkimuskäsineet, lämpögeeli ulkoiseen käyttöön tai reisilasta.

Ravintolisä (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä 78/2010, 2 §)

1) ravintolisällä puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena, jota nautitaan pieninä mitta-annoksina ja josta saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ravintolisän tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Ravintolisällä ei tarkoiteta valmistetta, joka lääkelain (395/1987) nojalla luokitellaan lääkkeeksi.

Ruokavirasto valvoo elintarvikkeita.

Esimerkki: vitamiinijuoma tai omega-3-rasvahappoja sisältävä kalaöljykapseli.

Kosmeettinen valmiste

(EUROOPANPARLAMENTIN JA NEUVOSTONASETUS (EY) N:o 1223/2009kosmeettisista valmisteista, artikla 2. 1a)

a)”kosmeettisella valmisteella” ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset ja ihokarvat, kynnet, huulet ja ulkoiset sukupuolielimet) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen,niiden ulkonäön muuttaminen,niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen;

Esimerkki: aurinkovoide, ihoa kosteuttava emulsiovoide tai deodorantti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo kosmeettisia valmisteita.

Biosidivalmiste (Kemikaalilaki 12 §, 744/1989)

Biosidivalmisteilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tehoainetta sisältävää valmistetta, joka on käyttäjälle toimitettavassa muodossa ja joka kemiallisesti tai biologisesti tuhoaa, torjuu tai tekee haitattomaksi vahingollisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa muulla tavoin niiden esiintymistä.

Biosidit jaetaan neljään pääryhmään:Desinfiointiaineet ja yleiset biosidivalmisteet, säilytysaineet, tuholaistorjunta, muut biosidivalmisteet.

Esimerkki: hyttys- tai punkkikarkote.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo biosidivalmisteita.

Päivitetty 19.5.2023