Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Fimea on laatinut lääkkeiden käyttäjille suunnattua materiaalia turvallisesta lääkehoidosta yhteistyössä Kansallisen lääkeinformaatioverkoston kanssa. Alla kuvattu Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja sen tiivistelmät ovat avoimesti käytettävissä sekä sähköisesti jaettavassa että painokelpoisena tiedostona. Niitä voidaan painattaa ja jakaa esimerkiksi erilaisissa Lääkehoidon päivän tilaisuuksissa.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on lääkkeiden käyttäjille suunnattu selkokielinen ohjeistus lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa selkologoa.

Oppaan ensimmäisessä osassa annetaan konkreettisia ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaan toisessa osassa puolestaan kuvataan esimerkiksi, kuinka lääkkeitä korvataan, mitä tarkoittaa lääkekatto tai lääkevaihto ja kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas (pdf)

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbok (pdf)

Instructions for the safe use of medicines -guide (pdf)

Oppaan tiivistelmät ja niiden kieliversiot

Oppaasta on laadittu kolme tiivistelmää, joista on tehty käännöksiä usealle eri kielelle.
Käännökset: Lingsoft Language Services Oy 2022

Tiivistelmä ”Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa” on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin. Tiivistelmässä ”Lääkkeiden hankinta Suomessa” kuvataan lääkkeiden hankintaa Suomessa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat.