Eläinlääkkeiden sähköisen myyntilupa-asioinnin erityispiirteet

Eläinlääkkeiden e-asioinnin erityispiirteet myyntilupa-asioissa

Eläinlääkehakemusten formaatti on VNeeS.

Eläinlääkkeiden hakemukset (myös vastineet) tulee toimittaa Fimealle sähköisesti CESP-portaalin tai Common Repository:n (CR) kautta. Hakemuslomakkeet löytyvät Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilta.