Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeet voivat yhtä aikaa käytettyinä joko voimistaa tai heikentää haitallisessa määrin toistensa vaikutusta. Myös itsehoitolääkkeillä, kasvirohdosvalmisteilla, ravintolisillä, nk. luontaistuotteilla, ja joillakin ruoka-aineilla (esim. greippimehu, maito) voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Alkoholi voi voimistaa liiallisesti keskushermostoa lamaavien lääkeaineiden (esimerkiksi uni- ja rauhoittavat lääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet) vaikutusta, joten samanaikaista alkoholin käyttämistä tulisi välttää näiden lääkkeiden kanssa.

Iäkkäät ja monisairaat potilaat käyttävät usein samanaikaisesti monia lääkkeitä, joten heillä haitallisia yhteisvaikutuksia voi esiintyä muita todennäköisemmin.

Kaikissa lääkepakkauksissa on pakkausseloste, jossa on kerrottu lääkkeen käytön kannalta keskeisimmät asiat. Myös mahdollisista yhteisvaikutuksista on mainittu tärkeimmät.

Yhteisvaikutusriskin vuoksi on erityisen tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille kaikista käytössä olevista lääkkeistä, myös ilman reseptiä saatavista itsehoitolääkkeistä sekä rohdosvalmisteista, ravintolisistä ja luontaistuotteista. Näiden valmisteiden yhteensopivuudesta voi kysyä myös apteekissa.