Läkemedelssinteraktioner

Läkemedelssinteraktioner

När läkemedel används samtidigt kan de antingen förstärka eller försvaga varandras effekt i skadlig utsträckning. Även egenvårdsläkemedel, växtbaserade läkemedelspreparat, kosttillskott, s.k. naturpreparat och vissa livsmedel (t.ex. grapefruktjuice, mjölk) kan ha betydande interaktioner med läkemedel. Alkohol kan i för hög grad förstärka effekten hos läkemedel som inverkar förlamande på det centrala nervsystemet (exempelvis sömnmedel och lugnande läkemedel, starka smärtstillande läkemedel), och därför är det skäl att undvika samtidig användning av alkohol med dessa läkemedel.

Åldringar och multisjuka patienter använder ofta många läkemedel samtidigt och därför är det sannolikare att skadliga interaktioner förekommer hos dem än hos andra.

Alla läkemedelsförpackningar innehåller en bipacksedel som ger information om de viktigaste faktorerna med tanke på användning av läkemedlet. Bipacksedeln tar också upp de viktigaste interaktionerna.

På grund av risken för interaktioner är det viktigt att berätta för den behandlande läkaren om alla läkemedel man använder, även receptfria egenvårdsläkemedel samt växtbaserade läkemedel, kosttillskott och naturpreparat. Man kan också fråga apoteket om kompatibiliteten för dessa preparat.

Läs mera:

Läkemedlens bipacksedlar finns bland annat på Fimeas söktjänst för läkemedel