Läkemedelsrådgivning

Läkemedelsrådgivning

Enligt 57 § 1 mom. i läkemedelslagen ska apotekets farmaceutiska personal när läkemedel expedieras från apotek och filialapotek om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som ska använda läkemedlet känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt för att läkemedelsbehandlingen med säkerhet ska lyckas. 

Läkemedelsbarometern är en enkät till befolkningen med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Befolkningsenkäten genomförs vartannat år. I en del av enkäten utreds befolkningens erfarenheter av rådgivningen i anslutning till de läkemedel som en läkare föreskrivit. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ansvarig för genomförandet av läkemedelsbarometern och för rapporteringen av de grundläggande resultaten. 

Fimea har också rett ut rådgivningen om egenvårdsläkemedel som ges på apoteken i Finland genom låtsaskundmetoden.

Läkemedelsrådgivning:

Tabell. Befolkningens erfarenhet av apoteks rådgivning om läkemedel som en läkare förskrivit

  2015
n=3190
%
2017
n=3622
%
Har fått nyttiga råd från apotek 63 65
Har fått onödiga råd från apotek 16 14
Har inte fått råd även om behovet fanns 1 1

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Enligt Läkemedelsbarometern 2017 hade 65 % av de tillfrågade fått nyttiga råd och 14 % onödiga råd när de köpte receptbelagda läkemedel på apoteket. Cirka 1 % av de tillfrågade fick inte råd, även om de behövde det.Figur. Befolkningens erfarenhet av apoteks rådgivning om läkemedel som en läkare förskrivit

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 1/2023: Genomförande av rådgivning om egenvårdsläkemedel i apotekens distansförsäljningstjänster. Låtsaskundundersökning 2022 (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 13/2021: Genomförande av rådgivning om egenvårdsläkemedel på apotek. Låtsaskundundersökning 2021 (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska)