Elektronisk ärendehantering

Elektronisk ärendehantering

På denna sida hittar du länkar till Fimeas e-tjänster och instruktioner om hur du använder tjänsterna. 

Apotekstillstånd

E-tjänst för ansökning av apotekstillstånd 

I tjänsten kan du lämna in ansökan och bilagor till ett apotekstillstånd som Fimea har förklarat öppet och skicka meddelanden om ansökan. Tjänsten är avsedd för sökande av apotekstillstånd. 

Anvisning om elektronisk ärendehantering vid ansökning av apotekstillstånd (PDF) 

Restsituationer

E-tjänst för anmälningar om restsituationer 

I tjänsten kan man skicka in och uppdatera restsituationer, samt se företagets egna och alla meddelanden om restsituationer som rapporterats till Fimea. E-tjänsten är avsedd för innehavare av försäljningstillstånd eller registrering och deras representanter. 

Anvisningen: Ge Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden som rör restsituationer 

Bruksanvisning för e-tjänsten för restnoteringar

Försäljningstillstånd

Ärenden om ansökningar av försäljningstillstånd görs in elektroniskt via de gemensamma europeiska detaljhandelsportalerna. 

Vi rekommenderar att alla ärenden i samband med ansökningar av försäljningstillstånd för läkemedel ska skötas elektroniskt alltid när det är möjligt.  

Anvisningar för elektronisk hantering av försäljningstillstånd