Samarbete inom Läkemedelsfostran

Samarbete inom Läkemedelsfostran

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och UKK-institutet samarbetar inom läkemedelsfostran för barn och unga. I januari 2022 publicerades Fimeas material om läkemedelsfostran på UKK-institutets webbplats Frisk skolelev.

Målet med samarbetet är att bättre nå ut till målgruppen för materialet, det vill säga lärare och elever i grundskolan, samt att förmedla tillförlitlig och oberoende kunskap om läkemedelsbranschen till medborgarna. Materialet om läkemedelsfostran kompletterar undervisningsmaterialet om hälsa, motion och näring på webbplatsen Frisk skolelev.

Materialet om läkemedelsfostran erbjuder ett omfattande informationspaket om korrekt användning av läkemedel och tillförlitliga källor om läkemedelsinformation. Materialet innehåller färdiga uppgifter och lämpliga timplaner som lärarna kan använda i olika årskurser. Största delen av uppgifterna går att göras elektroniskt. Skoleleven kan själv utföra uppgifter på vilken enhet som helst med internetuppkoppling, såsom på sin dator, surfplatta, telefon eller interaktiva skrivtavla.

Bekanta dig med Fimeas material om läkemedelsfostran på webbplatsen Frisk skolelev

Informationshäften om läkemedelsfostran

Vad är ett läkemedel? - och Hur använder du ditt läkemedel rätt? - informationshäftena (PDF) innehåller en mängd information om vad man borde beakta när man använder läkemedel. Detta är viktig information för alla som använder läkemedel. Av sammandraget i början av varje informationshäfte får man en bra bild av de centrala frågorna. Det är värt att läsa hela häftet, om man vill veta mera om temat.

En omfattande bakgrundsinformation stöder också läraren när han eller hon undervisar i hur man använder läkemedel rätt. Avsikten är inte att man ska undervisa eleverna om allt det som ingår i häftet. De centrala delarna av sakinnehållet i informationshäftena har tagits upp i materialet om läkemedelsfostran på webbplatsen Frisk skolelev.

Vad är ett läkemedel? (Julkari, pdf)

Hur använder du ditt läkemedel rätt? (Julkari, pdf)