Kehittäminen uusi intro

Fimea samlar, producerar, bedömer och medlar oberoende information om läkemedel.

Uppgifterna grundar sig på vetenskaplig forskning och är till för befolkningen, för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för den offentliga beslutsfattningens behov.