Nationellt och internationellt samarbete

Laboratoriets kvalitetssystem

Nationellt samarbete

Fimeas laboratorium samarbetar med nationella myndigheter i ärenden som gäller läkemedel (t.ex. Tullen, polisen, Livsmedelsverket). Samarbetet gäller exempelvis förfalskade läkemedel, dopingämnen och näringstillskott.

Den centrala målsättningen med samarbetet är att effektivera övervakningen av läkemedlen

Laboratoriet är godkänt av Livsmedelsverket med kompetensen att undersöka eventuella läkemedelssubstanser i kosttillskott och andra läkemedelslika livsmedel.

Internationellt samarbete

Laboratoriet hör till OMCL-nätverket, som består av europeiska officiella kontrollaboratorier för läkemedel. Som fullvärdig medlem i nätverket deltar laboratoriet aktivt i alla centrala program för övervakning av läkemedlens kvalitet (CAP, MRP/DCP). Samarbetet möjliggör en omfattande övervakning av den europeiska läkemedelsmarknaden, vilket gagnar alla som använder läkemedel i Finland.

För läkemedel sammanställs kvalitetsnormer med laga kraft i Europafarmakopén  (Ph. Eur.). Specialisterna på laboratoriet deltar i arbetsgrupper inom EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines  & HelthCare), vilka utvecklar  dylika normer.

EDQM lyder under Europarådet och ansvarar för utvecklandet av Europafarmakopén och koordingering av OMCL-nätverket.