Apteekit uusi intro

Fimea beviljar tillstånd att driva apotek, sjukhusapotek och läkemedelscentraler, övervakar att verksamheten följer lagen och läkemedelstillverkningen är säker samt utövar tillsyn över marknadsföringen av läkemedel.

I detta avsnitt har vi sammanställt information och anvisningar som är nödvändiga för apotek, sjukhusapotek och läkemedelscentraler.

Ajankohtaista otsikko

Aktuellt

Lisätietoja otsikko

Mer information:

Lisätietoja apteekit

  • Handledning och rådgivning gällande tillstånd och tillståndsansökningar samt allmän övervakning: Telefonrådgivning vardagar kl 13-14, tjänstemännens kontaktuppgifter
  • Tillstånd, anmälningar och annan information som hör samman med dessa kan skickas per e-post: [email protected]
  • Akuta ärenden gällande produktfel: kontakt per telefon, tel. 029 522 3202 (samtalet styrs vidare till dejournummer vid behov även utanför tjänstetid). Information om produktfel och annan information som hör samman med dessa ombeds att skicka per e-post [email protected]