Förstöring av läkemedel

Hur ska läkemedel förstöras?

Läkemedelsavfall uppstår både i hushållen och inom hälso- och sjukvården. Till läkemedelsavfall räknas alla oanvända eller föråldrade läkemedel eller sådana läkemedel vars användning har förbjudits av en myndighet, läkemedelstillverkare, innehavare av försäljningstillstånd eller registrering.

Läkemedelsavfall är alltid farligt avfall (tid. problemavfall) som kan förorsaka särskild fara eller skada för hälsan eller miljön, och det ska förstöras på rätt sätt. Kontrollera innehållet i ditt läkemedelsskåp och förstör läkemedelsavfallet i enlighet med dessa anvisningar.

Kontroll av läkemedelsskåp och förstörande av läkemedelsavfall

 • Kontrollera innehållet i ditt läkemedelsskåp regelbundet och avlägsna föråldrade eller oanvända läkemedel.
 • Ta bort etiketterna med bruksanvisningar från receptbelagda läkemedel på grund av dataskydd.
 • Ta ut dina gamla eller oanvända tabletter och kapslar från kartongförpackningen, packa dem i deras blisterförpackningar, i deras burkar eller som sådana i en genomskinlig plastpåse och för dem till apoteket.
 • Gör använda läkemedelsplåster obrukbara genom att vika plåstrets klisterytor mot varandra och lägg plåstret tillbaka i skyddspåsen om den finns kvar.
 • För läkemedel i flytande form, krämer och aerosolburkar i deras egna förpackningar till apoteket. Försäkra dig om att flytande läkemedel inte läcker.
 • För läkemedel som innehåller jod och febertermometrar med kvicksilver till apoteket separat från övrigt läkemedelsavfall.
 • Lämna tillbaka läkemedelsavfall som innehåller cytostatika (läkemedel som används vid cancerbehandling och exempelvis preparat som innehåller metotrexat) i en separat plastpåse och i deras originalförpackningar.
 • Lämna tillbaka sprutor och nålar separat från läkemedelsavfall, till exempel förpackade i en plastflaska eller en glasburk.
 • Släng aldrig läkemedelsavfall i ett kärl för blandavfall eftersom de kan hamna inom räckhåll för barn.
 • Spola aldrig ner läkemedelsavfall i avloppet, eftersom läkemedelssubstanserna kan påverka jordmånen och mikrobarterna i vattnet eller floran och faunan om de kommer ut i miljön.
 • För alltid läkemedelsavfallet till ett apotek eller till en uppsamlingsplats som kommunen ordnat. Det skickas sedan vidare till en anläggning för hantering av farligt avfall. Dessa anvisningar gäller även när du lämnar läkemedelsavfall tillbaka till kommunens uppsamlingsplats. Hushållens läkemedelsavfall kan lämnas in gratis på apoteken.