Fimea och välfärdsområden

Fimea och välfärdsområden

Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av läkemedelsförsörjningen inom sina områden. Fimea är en nationell läkemedelsmyndighet som ansvarar för övervakningen och utvecklingen av läkemedelsområdet.

På denna webbplats har vi samlat våra centrala tjänster och informationskällor som stöder välfärdsområdena:

  • tillgång till läkemedel  
  • trygg och ekonomisk användning av läkemedel  
  • styrning, planering och utveckling av läkemedelsförsörjningen  
  • för att följa  lagstiftningen inom läkemedelsområdet 
  • tillsyn av medicintekniska produkter samt rådgivning för tillverkare av medicintekniska produkter
  • tillsyn av blod- och vävnadsinrättningar, samt av organtransplantationsverksamhet
  • utförandet av inspektioner enligt gällande gentekniklagstiftning samt tillsyn av biobanker

Vårt mål är att hjälpa välfärdsområdena att ordna uppgifter i anslutning till vårt verksamhetsområde samt med informationsledning. 

Mer information

Mer information

[email protected]

Välfärdsområden