Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI)

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI)

Forskningsnätverkets syfte är:

  • Förmedling av information och utökande av tvärvetenskapligt samarbete inom forskningsprojekten för rationell läkemedelsbehandling
  • Forskning och utveckling knyts samman med verksamheten på social- och hälsovårdsområdena
  • En effektivare användning av nya datalager och av existerande material
  • Främjande av forskningsfinansiering och av kunnande om forskningsmetoder

Fimea koordinerar forskningsnätverket som verkar på bl.a. följande vis:

  • Forskningsseminarier och regionala nätverkartillfällen
  • En gemensam diskussions- och informationsförmedlingskanal på LinkedIn
  • Ett nyhetsbrev publiceras 3–4 gånger i året (beställ nyhetsbrevet, på finska)

Nätverkets verksamhet baserar sig på forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Forskningsstrategin utarbetades som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling i Sipiläs regeringsprogram och publicerades tillsammans med de andra rapporterna som utarbetades i genomförandeprogrammet.

Det centrala för nätverkets verksamhet är att förbättra forskningsförutsättningarna på forskningsområdet för rationell läkemedelsbehandling.

Nedladdningsbara logon

Logo för Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (jpg-zip)

Läs mer

Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling (på finska)

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI)_lisätietoja

Ytterligare information

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514

E-postadressen har formen [email protected].