Öppna data

Öppna data

Fimea öppnar en del av sitt datamaterial som öppna data för olika samhällsaktörer och medborgarna. På denna sida hittar du en sammanställning av länkar till Fimeas datainnehåll som finns tillgängliga som öppna data.

Öppna data kan behandlas i maskinläsbar form och samköras med annan information. När information används ska Fimeas licens för öppna data beaktas.

Öppna data

Öppna data