Elektronisk hantering av försäljningstillstånd

Elektronisk hantering av försäljningstillstånd

Allmänt

Vi rekommenderar att alla ärenden i samband med ansökningar av försäljningstillstånd för läkemedel ska skötas elektroniskt alltid när det är möjligt. Den elektroniska ärendehanteringen täcker nästan alla ansökningar av läkemedel och växtbaserade läkemedel avsedda för människor eller djur. Till dessa hör nya försäljningstillståndsansökningar, ändringsansökningar, förnyelser och PSUR-rapporter.

 

Mer information: 

 Aktuellt

Almänna anvisningar

För veterinärmedicinska läkemedel