Läkemedelsutbyte

Synonympreparat och läkemedelsutbyte

Vid läkemedelsutbyte, dvs. generisk substitution, byter apoteket ut läkemedelspreparatet som läkaren eller tandläkaren ordinerat till det billigaste eller nästan billigaste utbytbara synonympreparatet. Inte riktigt alla läkemedel omfattas av läkemedelsbytet (bl.a. epilepsiläkemedel och läkemedel mot rytmrubbningar).

Synonympreparat är i allmänhet billigare än originalpreparat. Effekten är ändå den samma. Särskilt de som har långvarig medicinering sparar i läkemedelsutgifter när synonympreparat kommer ut på marknaden. Dessutom åstadkommer synonympreparaten en priskonkurrens som tvingar ner priset på originalpreparaten.

Synonympreparatens förmånligare pris ger inbesparingar både åt patienterna och åt FPA. Användningen av synonympreparat och läkemedelsutbytet har gett inbesparingar på flera hundra miljoner euro sedan läkemedelsutbytet togs i bruk 2003. Samtidigt har den finländska befolkningen åldrats och använder mer läkemedel än förut, för vilka det betalas FPA-ersättningar. Inbesparingarna som synonympreparaten åstadkommit har möjliggjort en rimlig ökning i ersättningsutgifterna trots att nya patenterade läkemedelspreparat tagits i bruk samtidigt.