Läkemedelsbehandling av barn

Läkemedelsbehandling av barn

Det är speciellt viktigt att säkerställa effekten och säkerheten hos läkemedel när man ger medicin till ett barn.

Särskilt i små barn kan läkemedel bete sig annorlunda och ha en olik inverkan på kroppen än hos en vuxen. Det här beror bland annat på att ett barn innehåller en större mängd vätska i kroppen än en vuxen person. Hastigheten med vilken ett barn behandlar, dvs. metaboliserar läkemedel, kan beroende på åldersgruppen vara snabbare eller långsammare än hos en vuxen.

En sjukdom kan hos ett barn också vara annorlunda än hos en vuxen varvid läkemedlet inte kanske fungerar på barnet eller kräver en annorlunda dos. Ett barn kan även vara mer eller mindre känsligt för ett läkemedels biverkningar än en vuxen. Läkemedelsundersökningar som utförs på vuxna ger inga direkta svar på frågor om särskilda drag hos läkemedelsbehandlingen av barn och därför behövs läkemedelsundersökningar med barnpatienter.

Du kan trygga en lyckad läkemedelsbehandling av ett barn på följande sätt:

  • Ge inte läkemedel avsedda för vuxna till ett barn utan anvisningar av en läkare. Följ egenvårdsläkemedlets åldersrekommendationer som finns på förpackningen och i bipacksedeln.
  • Följ doseringsanvisningarna som du får av läkaren eller som står på förpackningen och i bipacksedeln på egenvårdsläkemedel.
  • Om det tidigare har förekommit problem i samband med läkemedelsbehandling av barnet (t.ex. svårigheter att svälja en tablett, läkemedlets smak har orsakat problem eller det har uppstått biverkningar), ska du berätta detta när läkaren väljer läkemedel och läkemedelsform för ditt barn
  • Kontrollera med läkaren och på apoteket att doseringsanvisningen är tydlig, att läkemedelspreparatet och det eventuella doseringsmåttet lämpar sig för de avsedda doserna för barnet (t.ex. att tabletten kan halveras, en lämplig doseringsspruta för mindre doser av flytande läkemedel medföljer).
  • Berätta för ditt barn hur och varför läkemedlet används. Du kan tillsammans med barnet fundera på vad man ska veta om sitt läkemedel. Läs mer i bipacksedeln. Du kan även ta ditt barn med till apoteket.