Vad är ett läkemedel?

Vad är ett läkemedel?

Läkemedel

Ett läkemedel är ett preparat eller ämne vars ändamål är att bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymptom. Exempelvis antibiotika botar en sjukdom som orsakas av bakteriell inflammation, smärtstillande läkemedel lindrar huvudvärk och med hjälp av vaccinationer kan man förebygga sjukdomar. Läkemedelssubstanser är till exempel ibuprofen, paracetamol eller timolol.

Läkemedlen finns i många olika former, som till exempel tabletter, ögondroppar, näsdroppar, injektionsvätskor eller inhalationspulver. Med olika former av läkemedel kan man reglera hur snabbt läkemedlet verkar och hur verkan riktas. Varje läkemedelsform har olika faktorer som ska tas i beaktande vid användning. Dessa beskrivs i bipacksedeln.

Egenvårdsläkemedel

En del av läkemedlen är egenvårdsläkemedel som fås från apoteket utan recept. Med egenvårdsläkemedel behandlas lindriga och kortvariga symtom som inte kräver läkarbesök.

Apotekets personal, skötaren eller läkaren kan ge råd för egenvård.

Receptbelagt läkemedel

Med receptbelagt läkemedel avses ett läkemedel som fås endast på läkarordination. Ett läkemedel är receptbelagt till exempel när det används för en sjukdom som kräver diagnos av en läkare, eller om läkemedelsbehandlingen kräver uppföljning. Doseringen av receptbelagda läkemedel görs alltid individuellt, eftersom samma läkemedel kan påverka olika personer på olika sätt. Receptbelagda läkemedel är alltid personliga.

Recepten är elektroniska. I undantagsfall skrivs receptet ut på papper, och då omvandlar apoteket receptet till ett elektroniskt recept. Receptbelagda läkemedel är i allmänhet i kraft i två år. När ett receptbelagt läkemedel hämtas ut från apoteket, försäkrar sig apoteket om att köparen har rätt att ta ut läkemedlet. Detta kontrolleras med läkarens patientanvisning eller patientens FPA-kort eller identitetsbevis.

Om läkemedlet fortfarande behövs efter att receptet har gått ut, kan läkaren förnya receptet. Begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept kan göras direkt till den egna hälso- och sjukvårdsenheten via Mina Kanta-sidorna. Man kan också begära att apoteket förnyar receptet. Vid regelbunden läkemedelsbehandling för långvarig sjukdom är det dock bra att tidvis besöka läkare. Man ska också besöka läkare om det förekommer problem i läkemedelsbehandlingen, läkemedlet inte har någon effekt eller om man misstänker att det orsakar biverkningar. Alla läkemedel förnyas inte elektroniskt. Sådana är till exempel läkemedel för kortvarig behandling eller engångsbehandling, såsom sömnmedel för tillfällig sömnlöshet eller antibiotika för bakteriell inflammation.

Läs mer om läkemedelsformer och definitioner

I vilken form doseras läkemedlen?, Fimeas material om läkemedelsfostran. Administratör: Frisk skolelev, UKK-institute

Läkemedelslagen Läkemedelssubstans och läkemedelspreparat definieras i kapitel 1.

Vad är ett läkemedel? (Julkari, pdf)