Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden

Vad gäller apotek behandlar och besluter Tillsynsnämnen ärenden om beviljande av apotekstillstånd som avses i 40 och 43 § i läkemedelslagen, sådant tillfälligt förbud att sköta ett apotek som avses i 49 § i nämnda lag och återkallande av apotekstillstånd enligt 50 § i nämnda lag samt disciplinära åtgärder enligt 51 § i läkemedelslagen.

Tillsynsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande, som ska vara tjänstemän vid centret, och tre andra medlemmar. En medlem ska representera farmaceutisk sakkunskap och en medlem juridisk sakkunskap och en medlem ska vara expert inom social- och hälsovård. Om Tillsynsnämnden stiftas i lagen Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Tillsynsnämndens sammansättning