Faktureringsadress

Avgifter

Nätfaktureringsadress

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

EDI-kod: 003709215366
Posti Messaging Ab:s förmeslarkod: FI28768767
FO-nummer: 0921536-6
VAT-nummer: FI09215366

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tar endast emot fakturor enligt Europanormen (EN 16931). Om företaget av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom den tidtabell som krävs, ska övergångstiden avtalas separat med ämbetsverket redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp. Alla fakturor ska dock alltid uppfylla de obligatoriska kraven på fakturans datainnehåll som fastställs i mervärdesskattelagen.

Fimea följer Statskontorets order och använder en betalningsfrist på 21 dagar i konkurrensutsättningar, kontrakt och beställningar. Mer information om kraven på fakturan finns på Statskontorets webbplats (valtiokonttori.fi/sv/).

Förfrågningar om fakturering per e-post till adressen [email protected].

Fakturor

Fimea fakturerar sina kunder för försäljningstillstånds- och ändringsansökningar samt för tillstånds- och anmälningsavgifter för kliniska läkemedelsprövningar. Fakturan skickas när ansökan har godkänts för behandling. Fimea har rätt till tilläggs- eller kreditfakturering, om det i behandlingen av ansökan framkommer faktorer som inverkar på storleken av ansökningsavgiften.

Blankett för meddelande av kundinformation

Ändringar för faktureringsuppgifter meddelas till adressen [email protected]