Ofta ställda frågor

Förklaring

Vad är en generisk produkt? Vilken nytta har patienterna och samhället av generiska produkter? Varför kan det förekomma skillnader i bipacksedeldokumenten för olika generiska produkter?

 

Ukk