Distributörer och importörer av produkter

Distributörer och importörer av produkter

På den här sidan finns närmare information om kraven på importörer och distributörer av medicintekniska produkter.
För att identifiera de korrekta kraven är det viktigt att du identifierar din roll enligt förordningen. Observera att samma aktör endast kan fungera i en av de roller som anges i förordningen för produkten i fråga. Exempelvis kan tillverkaren själv distribuera produkten, men aktören uppfyller då inte definitionen på både tillverkare och distributör/importör.

OBS! På grund av de nya EU-förordningarnas olika tillämpningsdatum skiljer sig regleringen av medicintekniska produkter och IVD-produkter något från varandra under övergångsperioden.

Distributörer och importörer av produkter