Europafarmakopén

Europafarmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Den har publicerats av Europarådets (ER) enhet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), i Strasbourg. Enheten ansvarar för kvalitetsärenden i fråga om läkemedel. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

I Finland är Fimea den nationella myndigheten bakom farmakopén.

Europafarmakopén kan beställas via EDQM Online handel.

Gällande Europafarmakopén

Det fjärde supplementet till Europafarmakopéns elfte upplaga (European Pharmacopoeia 11th Edition, Supplement 11.4) träder i kraft den 1 april 2024.

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplementet 11.4 förutsätter.

Nya texter i supplementet 11.4

General chapters

 • 2.7.37. Assay of Phl p 5 allergen

Monographs

 • Brivaracetam (3139)

 • Brivaracetam injection or infusion (3142)

 • Brivaracetam oral solution (3141)

 • Brivaracetam tablets (3140)

 • Cabazitaxel acetone (3060)

 • Cabazitaxel acetone concentrate for infusion (3061)

 • Etonogestrel (3049)

 • Hypromellose acetate succinate (3101)

Herbal drugs and herbal drug preparations

 • Alpinia oxyphylla fruit (3161)

 • Gumweed herb (2951)

 • Rose flower (2949)

Vaccines for veterinary use

 • Winter ulcer vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids (2151)