Europafarmakopén

Europafarmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Den har publicerats av Europarådets (ER) enhet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), i Strasbourg. Enheten ansvarar för kvalitetsärenden i fråga om läkemedel. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

I Finland är Fimea den nationella myndigheten bakom farmakopén.

Europafarmakopén kan beställas via EDQM Online handel.

Gällande Europafarmakopén

Det tredje supplementet till Europafarmakopéns elfte upplaga (European Pharmacopoeia 11th Edition, Supplement 11.3) träder i kraft den 1 januari 2024.

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplementet 11.3 förutsätter.

Nya texter i supplementet 11.3

General chapters

 • 2.9.48. Particle size and shape determination by image analysis

Monographs

 • Bupivacaine (2761)

 • Dabigatran etexilate mesilate (3095)

 • Levocetirizine dihydrochloride (3115)

Herbal drugs and herbal drug preparations

 • Adhatoda vasica leaf (2738)
 • Burdock root (2943)
 • Chrysanthemum flower (3162)
 • Eclipta herb with root (2852)
 • Horse-chestnut bark (2945)
 • Immortelle flower (3089)
 • Lonicera japonica flower (3159)

Radiopharmaceutical preparations and starting materials for radiopharmaceutical preparations

 • Gallium (68Ga) DOTANOC injection (3051)
 • Gallium (68Ga) oxodotreotide injection (3050)