Läkemedelsbehandling av åldringar

Läkemedelsbehandling av åldringar

När man åldras ökar ofta de långvariga sjukdomarna som kräver läkemedelsbehandling. Du kan alltså använda många läkemedel. Rätt genomfört är det dock säkert att använda flera läkemedel. Det är bra att göra upp en lista över de läkemedel du använder - kom ihåg att anteckna också de egenvårdsläkemedel och naturpreparat som du använder. När du besöker hälso- och sjukvården, visa läkemedelslistan åt den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som vårdar dig. Utifrån listan kan hen bedöma om din medicinering är i skick och om ett eventuellt nytt läkemedel passar in i din övriga läkemedelsbehandling.

När man blir äldre åldras kroppen och läkemedlens effekt kan förändras. Ett läkemedel som tidigare passat är nödvändigtvis inte längre det bästa alternativet. Även ett läkemedel som använts länge kan ge nya biverkningar. Typiska läkemedelsbiverkningar för äldre personer är yrsel, muskelsvaghet, muntorrhet, förstoppning, dåsighet och trötthet. Det är alltså bra att följa med läkemedlens effekter och sitt eget mående. Berätta om de förändringar du observerat för läkaren eller på apoteket. Av de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården får du råd om hur din läkemedelsbehandling kan genomföras på ett säkert sätt, vilka läkemedel som är lämpliga och den rätta dosen för läkemedlet.

En lyckad läkemedelsbehandling främjas då

  • du upprätthåller en uppdaterad lista över din medicinering. Anteckna läkemedlets namn, dos och för vilket ändamål du använder det i läkemedelslistan. Anteckna förutom receptbelagda läkemedel även egenvårdsläkemedel och naturpreparat som du använder i listan. Du kan göra listan för hand på papper eller använda färdiga webbmallar eller mobilprogram avsedda för den.
  • du regelbundet följer upp din sjukdom med egna mätningar, såsom blodtrycks- och blodsockermätningar. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera vikten.
  • du besöker läkare regelbundet. Ge alltid din läkemedelslista till läkaren och be hen bedöma din medicineringshelhet. Om läkemedlet orsakar biverkningar eller om läkemedlets effekt har förändrats ska du berätta det för läkaren.
  • du vid behov ber om hjälp med hanteringen av läkemedelsbehandlingen. Din läkemedelshelhet kan utvärderas som ett samarbete mellan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. En utvärdering av läkemedelsbehandlingen behöver dock inte göras årligen - endast om du upplever problem med din medicinering eller din läkare upptäcker ett behov av utvärdering av läkemedelsbehandlingen. Det är alltså viktigt att berätta för läkaren om du själv upplever utmaningar med läkemedlen.
  • du kommer ihåg att förnya recepten i tid, så att du hinner hämta ut en ny förpackning av ditt läkemedel i tid.