Läkemedelsförteckning

Läkemedelsförteckning

Beslut om läkemedelsförteckningen

Fimea har på grundval av 83 § i läkemedelslagen (395/87) upprättat en läkemedelsförteckning, som är en vägledande förteckning över de ämnen som räknas som läkemedel. Förteckningen är inte uttömmande. Enligt 1 § i beslutet om läkemedelsförteckningen räknas de ämnen och droger som används medicinskt i Finland upp i bilagorna 1 och 2.

I bilaga 1 A förtecknas läkemedelsanaloger och prohormoner. Preparat som innehåller ämnena i fråga jämställs alltid med läkemedel som är receptbelagda.

Enligt 2 § i beslutet är läkemedel de ämnen som räknas upp i bilaga 1 samt deras salter och estrar. Enligt 3 § i beslutet är de droger som anges i bilaga 2 läkemedel när de används på det sätt som avses i 3 § i läkemedelslagen.

Beslutet om läkemedelsförteckningen (183/2022) trädde i kraft 1.4.2022.

Samtidigt upphävdes Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckningen (415/2019) från tidigare.

Fimeas nyhet: Fimeas beslut om läkemedelsförteckningen träder i kraft 1.4.2022

Mer information:

Läkemedelsförteckningen tar inte ställning till villkoren för expediering av läkemedel. När det gäller huruvida import eller beställning av en produkt är laglig måste expedieringsvillkoren för produkten i Finland klargöras. Beställaren måste alltså på förhand försäkra sig om ämnet/preparatet i Finland betraktas som ett egenvårdsläkemedel, receptläkemedel eller HCI-läkemedel eller som narkotika eller ett psykoaktivt ämne som är förbjudet för konsumenter. Närmare information om expedieringsvillkoren för läkemedel finns i de förteckningar som är publicerade på Fimeas webbplats:

Försäljningsförpackningar för egenvårdsläkemedel med försäljningstillstånd (aktuella uppgifter hittas genom att använda Fimeas läkemedelssöktjänst och välja egenvårdsläkemedel som sökkriterium.)

Förteckning över HCI-läkemedelspreparat (pdf)

Förteckning över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen.

Under rubriken Läkemedel och utlandsresor finns information om reglerna för personlig införsel av läkemedelspreparat.

Mer information om personlig införsel av läkemedelspreparat genom att ta med sig det själv eller ta emot det via post

Uppdaterad 15.6.2023