Var får jag tillförlitlig information om läkemedel?

Var får jag tillförlitlig information om läkemedel?

Information om läkemedel finns att få på många ställen:

 • Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och apotek
 • Läkemedelsförpackningen och bipacksedeln i förpackningen. Bipacksedlarna finns också tillgängliga i elektronisk form på internet, till exempel i Fimeas söktjänst för läkemedel.
 • Olika telefontjänster, såsom
  • Universitetsapotekets Läkemedelsrådgivning och kundtjänst, tfn 0300 20200
   Öppet 24 h/dygn (0,85 e/min + lna/msa 24/7)
  • Tjänsten teratologisk information (användning av läkemedel under graviditeten), tfn 09 4717 6500, öppet vardagar kl. 9–12 (lna/msa)
  • Giftinformationscentralen (misstankar om läkemedelsförgiftningar), tfn 09 471 977 öppet 24 h/dygn (lna/msa)
 • På internet: Det lönar sig att bedöma tillförlitligheten hos informationen på internet med hjälp av SASSE-checklistan.

Vad gör jag om jag får motstridig information om mitt läkemedel?

Information om läkemedel som hittas eller erhålls från olika källor kan ibland vara motstridig. Detta kan till exempel bero på att läkaren ger sina råd utgående från olika informationskällor, men också från sin egen, kliniska erfarenhet. Apotekets farmaceut hämtar sin information om läkemedelspreparatet från olika informationskällor. Bipacksedeln innehåller en förteckning över alla eventuella biverkningar som har rapporterats vid utvecklingen av läkemedlet eller under dess saluhållning, även om man inte nödvändigtvis vet om biverkningen beror på själva sjukdomen eller på läkemedlet. Alla användare får dock inte biverkningar.

Om du får motstridig information om ditt läkemedel och känner dig osäker, ska du diskutera med en läkare eller apoteket. Oftast beror motstridig information på att den kommer från olika informationskällor.

Läkemedelsinformation av olika aktörer på internet

Apteekki.fi (på finska), råd för egenvård, information om läkemedelspriser och apotekstjänster samt en blankett för att skriva din läkemedelslista (också på svenska). Administratör: Finlands Apotekareförbund

Webbplats för allmänheten om läkemedel med information om rätt användning av läkemedel. Administratör: Fimea

Patientversionerna av rekommendationerna God medicinsk praxis Administratör: Finska Läkarföreningen Duodecim

Fimeas söktjänst för läkemedel, där man kan söka bipacksedlar till läkemedel samt information om läkemedlets lämplighet för äldre och om eventuella störningar i tillgången.

FPA:s söktjänst för läkemedel, där man kan söka information om läkemedlens priser och ersättningen av dem. Administratör: FPA

Fimeas material om läkemedelsfostran med grundläggande information om rätt användning av läkemedlet. Administratör: Frisk skolelev, UKK-institute

Läkemedelsguiden Hälsobiblioteket med information om läkemedelspreparat (på finska). Administratör: Läkemedelsinformationscentralen

Hälsobiblioteket med information om behandling av sjukdomar och om läkemedelsbehandling (på finska). Administratör: Finska Läkarföreningen Duodecim

Läkemedelshuset i Hälsobyn med information om medicinering, rätt användning av läkemedel och problemsituationer. Administratör: Universitetssjukvårdsdistrikten i Finland

Information om läkemedelsersättningar Administratör: FPA

Facebooksidan Tunne lääkkeesi, som förmedlar information om läkemedel (på finska). Administratör: Nationella läkemedelsinformationsnätverket

Läs mer om de olika källorna till läkemedelsinformation:

Hur använder du ditt läkemedel rätt? -läromedel, under punkten "Var hittar man information om läkemedel?" (Julkari, pdf)