Vilka läkemedel får jag ta med på resan?

Vilka läkemedel får jag ta med på resan?

Många länder har begränsningar som gäller införsel av läkemedel. Den tillåtna mängden läkemedel som får föras in kan vara begränsad och införsel av vissa läkemedel kan till och med vara förbjuden. Införsel kan till exempel kräva ett recept eller läkarintyg. Ta före en resa reda på vilka begränsningar som gäller för införsel av läkemedel i destinationslandet.

Du kan ta reda på begränsningarna för införsel till exempel

Om du vistas i destinationslandet en längre tid än vad som är tillåtet att föra in de läkemedel som du använder, kan du bli tvungen att skaffa mer av läkemedlet på plats. Om du är tvungen att skaffa ett lokalt recept för anskaffning av receptbelagda läkemedel, ska du ta med dig ett sammandrag av din medicinering (till exempel en utskrift av de elektroniska recepten i tjänsten Mina Kanta-sidor) och uppgifter om ditt hälsotillstånd, t.ex. diagnosuppgifter eller en kopia av journalanteckningarna. Med ett europeiskt recept som utfärdats i Finland kan du skaffa receptbelagda läkemedel i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz. Mer information om europeisk läkemedelsförskrivning finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Observera att det kan vara begränsat eller förbjudet att ta emot läkemedel som skickats från hemlandet i ditt destinationsland.

Om du reser inom Schengenområdet och tar med dig läkemedel som klassificeras som narkotika, behöver du ett så kallat Schengenintyg. Intyget utfärdas på apoteket.

Läs även hälsohandboken för turister som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd på finska.

När du återvänder till hemlandet ska du beakta begränsningarna för införsel av läkemedel i Finland.