Ofta ställda frågor om försäljningstillstånd

Seloste

Här hittar du svar på dina frågor om försäljningstillstånd, indikation, sammansättning, avgifter, ändringsansökningar, förpackningsstorlekar och produktinformation. Dessutom hittar du ofta ställda frågor om den lokala representanten och leverans av produktresumé av läkemedel på svenska.

 

Brexit

Perforerade blisterförpackningar

Sammansättning

Indikation

Ändringsansökningar

Försäljningstillstånd

Förpackningsstorlekar

Produktinformation

Avgifter

Parallellimport

Lokal representant

Produktresumén finnas tillgänglig också på svenska