Copyright

Copyright

 

Användning av webbsidorna samt upphovsrättigheterna

Uppgifter om utgivaren

Utgivaren av webbsidorna är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Kontaktuppgifter:

Kommunikation
[email protected]

Webredaktion:

Tuukka Tenhunen, webbspecialist

E-post enligt principen [email protected]

Kreeta Laine, Läkemedel 1
Tuomo Lapveteläinen, Läkemedel 2
Krista Leppänen, Läkemedel 1
Sami Paaskoski, Tillsyn
Soili Talvitie, Läkemedel 1, Övervakning av veterinärmedicinska läkemedel
Kirsti Villikka, Läkemedel 1, Läkemedelssäkerhet
Piia Peura, Utvärdering av läkemedelsbehandlingar

Kommunikation:

[email protected]

Kontaktblankett:

Respons, frågor eller ändringsförslag som gäller sidorna kan sändas med Kontaktblanketten.

Tekniska rekommendationer

Sidorna kan användas med de vanligaste webbläsarna.

Användningsvillkor och upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålls. Fimeas sidor är offentligt tillgängliga. Uppgifterna får läsas, kopieras, reproduceras och översättas eller användas som bakgrundsmaterial. Uppgifterna får dock inte säljas vidare eller användas för kommersiella ändamål. Trots att Fimeas avsikt är att publicera aktuell information, är materialet inte nödvändigtvis alltid täckande, fullständigt och exakt. Innehållets kvalitet påverkas av dokumentens tekniska nivå, medan dess aktualitet påverkas av när material i elektroniskt format finns hos Fimea. På webbplatsen finns ibland länkar till utomstående webbsidor som Fimea inte ansvarar för. Fimea kan inte garantera att handlingar som är direktanslutna (online) på webben exakt motsvarar de officiella handlingarna.

Referenser till Fimeas sidor

Det är tillåtet att hänvisa till Fimeas sidor från andra sidor via hyperlänkar på ett sådant sätt att sidan öppnas i hela webbläsarfönstret eller i ett nytt fönster. Man får inte hänvisa till Fimeas webbsidor från sådana sidor som använder ramar (frames) på ett sådant sätt att Fimeas sida öppnas innanför ramen för en annan webbsida. Vid citat ska källan anges genom hänvisning till sidans URL-adress och angivelse av datum. Detta får dock inte bryta mot Fimeas rättigheter, speciellt i fråga om Fimeas logotyp, namn och förkortningar. Länken får inte användas för kommersiella ändamål.

Apotekens legitima webbtjänster kan göra en hyperlänk till företeckningen över apotekens legitima webbtjänster på Fimeas webbplats. Länkningarna ska göras som textlänkar.

Användningen av Fimeas logotyp

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas logotyp är varumärkesskyddat. Användningen av logotypen utan särskilt tillstånd bryter mot varumärkesskyddet. Fimeas logotyp får inte användas i något sammanhang utan Fimeas tillstånd.