Anmälan om biverkningar

Anmälan av biverkningar

Personer med tillstånd att ordinera eller att expediera läkemedel uppmanas att anmäla alla observerade eller misstänkta läkemedelsbiverkningar till Fimea, särskilt om de är allvarliga och/eller oväntade eller hänför sig till nya läkemedel. Biverkningar av vaccin rapporteras till Fimea från 1.3.2017. Om du har skickat en anmälan om biverkningar till Institutet för hälsa och välfärd (THL) går den till Fimea, så du behöver inte skicka en ny anmälan till Fimea.
 
Anmälan om biverkningar kan göras antingen elektroniskt (rekommenderas) eller med Fimeas blankett Anmälan om misstänkt läkemedels-/vaccinbiverkning (pdf).
 
Den elektroniska blanketten för anmälan om misstänkt läkemedelsbiverkning i Fimnet inaktiveras 1.3.2023. Därefter är det möjligt att anmäla om läkemedelsbiverkningar elektroniskt via Suomi.fi-identifikationen (för tillfället finns blanketten bara på finska). 
 
Den elektroniska blanketten kräver en Suomi.fi-identifikation. Tilläggsinformation om identifieringen kan fås på webbsidan Suomi.fi. Både yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och konsumenter kan använda den elektroniska blanketten för biverkningsanmälan. På blankettens framsida kan du välja om du vill rapportera en biverkning relaterad till ett läkemedel som används av människor eller en biverkning relaterad till medicinering av djur.
 
Den elektroniska blanketten finns också i Terveysportti under rubriken Lääketietokanta.
 
Frågor och kommentarer om den elektroniska blanketten mottas med tacksamhet på e-postadressen: [email protected].
 
Pappersversionen av biverkningsblanketten skickas till adressen Fimea, Läkemedelsbiverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea. Anmälan om läkemedelsbiverkningar kan också skickas med Fimeas skyddade e-post till [email protected]@fimea.fi. Närmare information om Fimeas skyddade e-post (turvaposti).
 

 

Närmare information ger:

Registret över läkemedelsbiverkningar, [email protected], tel. 029 522 3341 (telefonväxel)

E-post enligt följande mönster: [email protected].

Märkning i produktinformationen för läkemedel: En svart triangel med spetsen nedåt

Märkning i produktinformationen för läkemedel: En svart triangel med spetsen nedåt

 
Läkemedelsövervakningsmyndigheterna övervakar speciellt noggrant läkemedel som har en svart triangel med spetsen nedåt. Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning.
 
Dylika läkemedel känns igen på den svarta liksidiga triangeln med spetsen nedåt som finns på bipacksedeln och i produktresumén. Yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården samt patienter ombes meddela särskilt om misstänkta biverkningar i samband med de läkemedel som är föremål för utökad övervakning.