Försäkra dig om att din medicinbehandling är trygg

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Läkemedelsanvändaren kan göra mycket själv för att säkerställa en trygg användning av läkemedlet. Diskutera följande med den behandlande läkaren eller skötaren – eller när du besöker apoteket.

  • För att få rätt slags vård och behandling, berätta om dina besvär och hur du känner dig.
  • Gör en läkemedelslista. Skriv upp alla receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel och kosttillskott som du använder. Se till att uppdatera listan och ha den till hands. I Mina Kanta-tjänsten ser du dina recept och expedieringen av dem. Be din läkare uppdatera uppgifterna om du inte använder alla läkemedel. Läs anvisningarna för hur du gör och upprätthåller en läkemedelslista.
  • Fråga vilket mål din läkemedelsbehandling har. Det är viktigt att du vet för vilken åkomma och varför du använder dina mediciner. Läs mer om uppföljning av läkemedelsbehandling.
  • Berätta hur du har skött dig själv och om dina mediciner har hjälpt dig.
  • Fråga den person som behandlar dig om du undrar över något gällande användningen av ett läkemedel. Du kan också fråga om läkemedlet på ditt apotek. Se alltid till att du förstår anvisningarna.
  • Kom överens om din läkemedelsbehandling tillsammans med läkaren. Planera inte och ändra inte själv din medicinering.
  • Använd enbart sådana läkemedel som du har ordinerats. Fråga alltid en yrkesutbildad person.
  • Diskutera priset på läkemedlet med läkaren. Apoteket ger också råd om priser.
  • Fråga också om andra lämpliga läkemedel och behandlingar samt om deras för- och nackdelar.
  • Se till att du vet vem du ska kontakta om du känner dig sjuk eller vill diskutera din medicinering.

Handboken med anvisningar för trygg läkemedelsbehandling innehåller viktiga råd om hur man använder läkemedel på ett tryggt sätt.

Med hjälp av checklistan för en lyckad läkemedelsbehandling (LOTTA) (på finska) kan du försäkra dig om att din läkemedelsbehandling är i ordning. Checklistan LOTTA är avsedd för läkemedelsanvändare över 65 år. Om du svarat ”ja” eller ”kan inte säga” på flera av frågorna eller om ifyllandet av checklistan väcker frågor, kontakta apoteket, en läkare eller skötare.

Skriv ut eller klicka på checklistan (på finska) eller handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Checklista för en lyckad läkemedelsbehandling (LOTTA) – 8 frågor om din läkemedelsbehandling (pdf)

Anvisningar för ifyllande av checklistan LOTTA (pdf)

Checklista för lyckad läkemedelsbehandling, LOTTA, tryckt version (pdf)