Informationspaket om läkemedelsbehandling

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Fimea har som stöd för social- och hälsovårdspersonalens arbete producerat olika informationspaket som behandlar rationell läkemedelsbehandling. Syftet med paketen är att sammanställa komprimerad information och verktyg för läkemedelsbehandling som kan utnyttjas i det praktiska arbetet. En del av materialen lämpar sig också för läkemedelsanvändare. Informationspaketens innehåll kan fritt laddas ner för eget bruk.

Informationspaket