Föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter utfärdade av Fimea

Föreskrifter

Alla gällande föreskrifter som utfärdats av Fimea publiceras i databasen Finlex på adressen finlex.fi.

Föreskrifter utfärdade av Fimea (finlex.fi)

Anvisningar

1/2019  Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage (pdf)

2/2017 Ansokningsforfarande vid ordnande av obligatorisk lagring i sarskilda fall (pdf)

1/2017 Anmälan om läkemedelsbiverkningar (pdf)

1/2014 Anmälan om biverkningar av läkemedelspreparat givna till djur (pdf)

Styrningsbrev

Styrningsbrev om god praxis vid läkemedelsutbyte av biologiska läkemedelspreparat på apoteket (16.1.2024, pdf)

Styrningsbrev till apoteken om ansökan om patientspecifikt specialtillstånd med stöd av elektroniska recept (21.12.2023, pdf)

Styrningsbrev om ändringarna i narkotikalagen och -kontrollen och ändringarnas inverkan på apoteksarbetet (8.5.2023, pdf)

God praxis på apoteket vid läkemedelsbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (23.2.2023, pdf)

Läkemedelssortiment som används vid maskinell dosdispenseringn (8.2.2023, pdf)

Styrningsbrev för att trygga patientens nödvändiga läkemedelsbehandling vid exceptionella situationer (18.8.2022, pdf)

Fimeas styrningsbrev till apoteken om förskrivningsvillkor gällande ADHD-läkemedelspreparat och Sic-märkning (17.2.2022, pdf)

Expediering av läkemedel genom apotekets webbtjänst eller andra distansförsöljningstjänster samt relaterade läkemedelsersättningar (2.2.2022, pdf)

Styrningsbrev till apotek, sjukhusapotek och läkemedelscentraler om identifiering av råvaror för läkemedelstillverkning (27.11.2020, pdf)