Ofta ställda frågor om övervakning av kliniska läkemedelsprövningar

Seloste

Här hittar du ofta ställda frågor om övervakning av kliniska läkemedelsprövningar och relaterade EU-förordningar.

 

Vanliga frågor om prövningar enligt EU-förordningen

Övergångsperiod enligt EU-förordningen

Planering av kliniska läkemedelsprövningar

Ansökningar enligt EU-förordningen

Säkerhetsrapportering vid kliniska prövningar