Utbyte av biologiska läkemedel

SV Ajankohtaista / Biologisten lääkevaihto

Från och med den 1 april 2024 kan biologiska läkemedel bytas ut mot förmånligare alternativ på apoteket. Bytet kan göras på apoteket mot ett likvärdigt, förmånligare läkemedel, en biosimilar. En biosimilar är lika effektiv och lika säker som det ursprungliga biologiska läkemedlet.

Läkemedlen kommer stegvis att bli utbytbara på apoteken från och med april 2024. De första utbytbara preparaten kommer att vara enoxaparinpreparat.

Fimea: Enoxaparinpreparat kan från och med den 1.4.2024 bytas till ett förmånligare alternativ på apoteket (25.3.2024)

Fimea: Biologiska läkemedel kan snart bytas ut till förmånligare alternativ på apoteket (18.1.2024)

Läs mer om utbyte av biologiska läkemedel:

Information för läkemedelsanvändare

Information för hälso- och sjukvårdspersonal

Viktig information för användare av biologiska läkemedel (pdf)